Brüsszeli struccpolitika

Még húsz év eltelte sem volt elég ahhoz, hogy egyes posztkommunista országok a demokráciát igazán jogilag demokratikusan értelmezzék és a gyakorlatban azt ne diszkriminatív módon alkalmazzák.

Szerintem semmilyen szemléletváltás nem történt, ugyanaz a bolsevista-nacionalista szemlélet uralkodik ma is a politikában, mint az úgynevezett rendszerváltás előtt. Ez jellemző napjainkban is arra a szlovákiai magatartásra, amit tanúsít a kettős magyar állampolgársággal szemben. Szomorú, hogy ma az Európai Unió berkein belül mindez megtörténhet.

Engem ez az ideológia arra emlékeztet, amikor a német nacionalizmus és a fasizmus karöltve a zsidóság megsemmisítését szorgalmazta. Majd később a sztálini bolsevista nacionalizmusra, ami Közép-Európán orkánszerűen végigsepert, és amelynek védtelen emberek milliói áldozatul estek. A történelmi Európának a XX. század kemény és feledhetetlen bűne ez az emberiség ellen. Ami igen nagy veszélyt jelenthet ma is, de a mai Európa nem akar tudomást venni róla, mert fél a múltjával szembenézni. Van egy régi közmondás: amitől félsz, nem kerülheted el. Ez a hezitálás táplálja mindazt a pimasz és embersértő magatartást, amit a szlovák politikum most megenged magának. Számomra megmagyarázhatatlan, hogy néhány szlovák politikus milyen provokatív módon próbál beavatkozni a magyarság érzelmi világába. Minden nemzetiségnek van önérzete és szuverenitása, a nemzetközi jog mindenki számára biztosítja, hogy maga döntse el a hovatartozását, függetlenül attól, hogy melyik állam adminisztratív területén él. Ezt a nacionalista megkülönböztető diszkriminációt a Benes-féle törvény is jól tükrözi. Nem értem, hogy Brüsszel mire vár? Ha gazdaságilag a provinciát oly szigorral ellenőrzése alatt tartja, akkor egyes helytartóit miért nem fegyelmezi, kik ilyen provokatívan ellenségesen viselkednek a régión belül szomszédjaikkal?

Hol van akkor itt a demokrácia, a jogállamiság? A sokat ígérő demokratikus európai egy jogrendszer is. Mindezt a diszkriminatív magatartást és nemzetgyűlölő politikát azért nem tudom elfogadni, mert felmenőim által gömöri szlovák vér is csordogál bennem a magyar mellett. Mivel magyarnak anyakönyveztek, ugyan melyik dédanyám vagy szépmamám kellene megtagadnom most?

 (Nyugati Jelen, 2011. december 6.)