Rólam

Mester József Tamás

Mester József Tamás

 Munkásságom négy fejezetre tagolható: a természetet csodáló élmények megjelenítése, a szerelmi líra, vagyis az érzelmek világába való betekintés, önéletrajzi, társadalmi-politikai versekre – egy változó világ közepette. Az utóbbiak érzékelik a II. Világháború utáni rendszerváltás társadalmi változásait, a bolsevizmus erőszakos előretörését, az átnevelés durva túlkapásait, a féltve őrzött hagyományokhoz való ragaszkodást, amelyekre ez a filozófia nemet mondott. A hidegháborús időszak nyakló nélküli fegyverkezését, majd az úgynevezett aranykort, ami az 1989-es eseményekbe tornyosult.

Versírással már egész fiatalon próbálkoztam. Sajnos, ez időszakban írt verseim teljes egészében megsemmisültek, amit nem kívánok részletezni. Az UTUNK irodalmi folyóirattal való kommunikációm igen gyümölcsöző, már az első bírálata biztató jellegű volt, ami szárnyaló erőt adott. Ennek alapján Kiss Gyuri matematika tanárom mély basszus hangon csak annyit mondott: gratulálok, mondtam én nékik.

Most, hogy irodalmi munkásságom egy jelentős része napvilágot lát, végleges elbírálását az utókorra bízom. Soha nem vallottam magaménak semmiféle irányzatot, csupán művészi érzékemre bíztam mindazt, ami megihletett. Az esztétika, a forma, a mondanivaló, a benne rejlő filozófia, mindez én vagyok, a XX. és XXI. század közép-európai változó társadalma.

 1948. február 26-án születtem a halak jegyében Magyarpécskán, Arad megyében. Elemi és középiskolai tanulmányaim Pécskán végeztem magyar és román tagozaton. Az érettségi után a vendéglátóiparban szereztem magas fokú képesítést, majd a rendszerváltás után visszaszolgáltatott családi birtokon gazdálkodom a mai napig. Földműves és iparos családból származom, a föld szeretetét a fehérre meszelt tanya világában szívtam magamba, és értékeit mai napig őrzöm. Felmenőimről csak annyit, hogy anyai ágon Csepella Gergely papnövendékként szimpatizált az 1848-as szabadságharccal, így teológiai karrierje kettétörik, majd családot alapít. Mester-részről Mester Jánost, mint értelmiségit a XIX. valamint a XX. századi magyar kultúra modern reformátoraként ismerik.

Végül hadd éljek e nagyérdemű tudós, pedagógus, filozófus és teológus mondásával: a művészi hajlammal együtt jár az alkotó erő. És akkor álljon még itt kedvenc mottója is: úgy kell élni, ahogyan hiszünk, mert különben úgy kezdünk hinni, ahogyan élünk.

 Mester József Tamás

f-mester