A nyúl meg a róka

találkozik a nyúl a rókával
pajkosan köszönti méltósággal
a rókát ez úgy meglepi
hogy tenyerét hírtelenjébe
a nyulacska tenyerébe teszi
korgó gyomrát még azt is feledi
ámde a ravasz róka
a nyulacska tenyerét semmi pénzért
el nem engedné csak fogja-fogja
a nyúl magát csak akkor vette észre
hogy igazán élete forog veszélybe
amikor ravaszul a róka megkérdi
hogy mit is szólna
ha őt most meg is enné nyomban
fussunk előbb egyet mondja a nyúl
így hát mindkettőjűk elindul
a nyúlnak csak most jutott eszébe
hogy saját maga futott kelepcébe
hirtelen az útnak sűrűjéből
egy lompos farkú bozontos farkas
csodálkozva lép elő és kérdi hová-hová
ily szaporán mióta ilyen nagy köztetek
a barátság a nyulacska szerényen
vacsorázni megyünk a róka ravaszon
gyere te is velünk jobbról a róka balról
a farkas középen meg a nyúl
így hát mindhármuk elindul
gondol egyet magában a nyúl
lenni szeretne az Óperenciás tengeren is túl
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
most a farkas szólal meg elsőnek
ahogy így árkon-bokron nagyokat
szöknek az erdőnek sűrűjében
te nyúl koma mond hát te mit is eszel
káposztát vagy répát honnan veszel
egy pillanatra megtorpan a nyulacska
de mintha mi sem történt volna
magabiztosan oda szól
sietek már is és nagyot szökken
talpát tüstént nyaka közé kapja
mint kámfor úgy tűnik el a nyulacska
csak fut-fut árkon-bokron meg
a föld alatt a róka a farkasra most
igazán csúnyán nézz
na látod farkas koma elszalasztottad
a nyárson sült pecsenyénket
a farkas hirtelen dühbe gurul
a róka igazán csak mostan szorul
hisz ha tudtam volna az üvöltő farkas
a magáét csak mondja-mondja
a róka látván hogy ez már több kettőnél
nem csupán móka
uccu neki sűrű erdő kerek neki
a farkas a rókát mindenfelé csak
keresi-keresi és üvöltve mondja
ha egy kicsit is okosabb lennék
minden áldott nap nyárson sült rókát
ennék most hogy ha a tapsifüles
a rókát látja uccu neki a kerek erdőbe
magát beleveti még csak hátra sem néz
az ugrabugra tapsifüles
mert mérföldes nyúl cipője igen ügyes.

Kis unokámnak – Maléná-nak